Herman Wijler

 

Lichtschrijver in de duisternis

Voor mij is het leven inherent aan mijn kunst. De zoektocht naar mijn bestemming  (doel in het leven) is doel op zich. In die zoektocht confronteer ik mij met mijn eigen "werkelijkheid". Alles wat ik mee te delen heb ligt in dat (brede) vlak van mijn excistentie. Ik snij in eigen vlees, druk hierbij vaak de onmacht van het bestaan uit.

 

Mijn visualisering is het antwoord op alle mij gestelde vragen.

Vóór de schepping bestaat alleen de schepper



 

 

Het is de kunst voor mij als kunstenaar de toeschouwer deelgenoot te maken van mijn belevingswereld. Kunst vol met symboliek en tragiek die inzicht tracht te geven omtrent de ilussie die “zijn” is.

 

Met mijn kunst bekoor ik niet. ik verwacht dat te eniger tijd iemand zich herkent in mijn identiteit.

Als woorden te kort schieten kan beeld uitkomst bieden.

Als kunstenaar ben ik altijd bezig in de ontwikkeling van “mijn kunst” om de toeschouwer te blijven boeien Middels de uitwerking van mijn thematiek probeer ik de toeschouwer inzicht te geven in mijn geestelijke processen zodat de toeschouwer mijn beelden kan lezen/duiden. Toeschouwer wordt beschouwer.

 

Uit het ogenschijnlijke “niets” een nieuwe werkelijkheid scheppen.

Het ongezien gezien maken.

 

 

 

Stapsgewijs het licht tegemoet

Herman Wijler

Kunstenaar

 

06 - 20 10 15 32

 

Of stuur mij een e-mail

 

 

 

 

In samenwerking Met Herman Wijler, Duz web app en CortjensDC is deze site tot stand gekomen.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.



